Mapa zákazníků

Mapa zákazníků je částečný přehled, v jakém městě a oblasti České Republiky se nachází prodaný laser od naší firmy Ivan Ševčík - SIDL WORLD. Jedna značka se nerovná jednomu prodanému ks laseru!
Mapa bude průběžně doplňována.
Lasery prodány do zahraničí nejsou zobrazeny.Zobrazit místo laser-info.cz na větší mapě